Communicatie

Wij adviseren, begeleiden en helpen je bijvoorbeeld bij:

  • Het zichtbaar maken van een organisatie en haar activiteiten
  • Het in kaart brengen van de bedrijfsprofilering en huisstijl
  • Het bepalen van de communicatiestrategie bij de visie, missie en doelstellingen van de organisatie, vastgelegd in een communicatieplan
  • Het ontwikkelen en produceren van communicatiemiddelen, zoals websites, folders advertenties, apps, nieuwsbrieven en persberichten
  • Het (mede) opzetten en implementeren van een huisstijl met bijbehorend (online) huisstijlhandboek
  • De communicatie rondom een evenement of project
Facebook afbeelding Eigen uitgaven Media Boekservice
Winactie boek Op trektocht met je paard