Een van de meest gebruikte woorden de laatste tijd is het woord crisis. Helaas betekent dat ook dat steeds meer mensen erin geloven dat er een crisis is. Waarom vertonen we zo’n kuddegedrag en zijn we zo goedgelovig, terwijl we vaak niet eens weten wat die crisis inhoudt of voor onszelf betekent? En als er al een crisis is, is er dan sprake van een financiële crisis, politieke crisis, maatschappelijke crisis of wellicht ook een identiteitscrisis? Hoe kan het dat er veel over de crisisproblemen wordt gesproken, maar dat oplossingen weinig aan bod komen? Komt dat misschien omdat we niet exact weten wat de oorzaken zijn? Of willen we het liever als een probleem blijven zien en het niet aanpakken, omdat we het lastig vinden of niet weten hoe dat moet?

Terug naar de bronidentiteitscrisis-300x300

Veel bedrijven zijn de afgelopen tijd failliet gegaan of dreigen dat te gaan. De belangrijkste reden die vaak wordt opgegeven is de huidige slechte economische omstandigheden, ofwel de crisis. Is dat wel de echte reden of liggen daar andere oorzaken aan ten grondslag? Uit diverse gesprekken met ondernemers die in de problemen zitten, blijkt dat ze niet tijdig zijn ingesprongen op nieuwe marktontwikkelingen, innovatie te weinig prioriteit hebben gegeven, weinig inzicht in hun financiële situatie hebben en/of niet goed naar hun eigen organisatie hebben gekeken. Stilstand is achteruitgang en kennis is macht zijn hier duidelijk op van toepassing. Identiteitsvragen als wie zijn we, waar staan we voor en waarom doen we wat we doen, zijn meestal bij de start van de onderneming beantwoord, maar tussentijds niet meer opnieuw gesteld. Waarom is het zo belangrijk om regelmatig terug te gaan naar de bron van je onderneming, de Corporate Identity (CI)?

Voor hier verder op in te gaan, is het goed om uit te leggen wat CI betekent en hoe het ontstaat. De vertrekpunten zijn de visie en strategie van het management. De bedrijfscultuur is de belangrijkste inspiratiebron. De drie basiselementen die de CI bepalen zijn:

  • design: afbeeldingen, symbolen, vormen etc. De verschillende doelgroepen zien dit.
  • communicatie: corporate communicatie, public relations, investor relations, employer branding etc.
    Dit is wat de doelgroepen horen en lezen, de boodschap.
  • gedrag: bedrijfskleding, taalgebruik, onderlinge omgang, begroeting aan de telefoon etc.
    Dat vertegenwoordigt het gedrag van de organisatie richting de stakeholders.

Waarom een Corporate Identity?

Het is moeilijk om een CI te imiteren. Toegang tot informatie en snelheid domineren de maatschappij. Daarom is een product of dienst niet langer beschermd tegen imitatie. Uniek zijn is niet een competitief voordeel meer. Andere belangrijke factoren zijn de subjectieve, emotionele factoren. Dit zijn de meest beslissende factoren bij een aankoopbesluit.
Een duidelijke expliciete visuele presentatie in je presentatiemiddelen, zoals brieven, websites, visitekaartjes, advertenties en presentaties is cruciaal voor je herkenbaarheid, het onderscheidend vermogen en de professionaliteit van je bedrijf. Hier vind je ook de relatie tussen CI en Sales terug, aangezien je Salesteam je bedrijf vertegenwoordigt als ze op klantenbezoek gaan. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers in je organisatie, waaronder je Salesteam, weten wat de CI inhoudt en hoe zich conform te gedragen en te communiceren.

Gaat het slechter met je bedrijf en wil je je rendement verbeteren? Of wil je juist verder groeien met je organisatie? Ga dan eerst terug naar de CI, de bron van je onderneming. Is het niet duidelijk wat je CI is of kan je CI wel een oppepper gebruiken, kom dan nu in actie! Zo houd je je organisatie scherp, kun je je rendement verbeteren en houd je de crisis buiten jouw deur!

DD&D Ontwerp en Communicatie helpt je daar graag bij.